—————————————— UPDATE ———————————————

GEMEENTE STELT VOORGENOMEN VERHUIZING UIT TOT 21 MAART 2019

Kadoelen, 23 februari 2019

 

Beste allen,

Na de afgelopen buurtbijeenkomsten in het Stadsloket op 12 februari en in de Banne op donderdag 14 februari jl. is er (voor- en met name achter de schermen) veel gebeurd. Daarom is het tijd voor een update. Maar eerst willen we jullie bedanken voor alle steun. Jullie weten wie jullie zijn! De bereidwilligheid om de stuurgroep te ondersteunen, de energie, slagkracht en expertise is van onschatbare waarde geweest. De hoeveelheid bezwaarmakers die zich in zeer korte tijd heeft aangemeld, het aantal ondertekenaars van de petitie dat gestaag door blijft groeien: fantastisch, hou dat vast! We zijn namelijk op het goede spoor, maar hebben nog een lange hobbelige weg te gaan. Met als eerste momentum: donderdag 28 februari a.s. de raadsvergadering bij de Stopera.

Brief aan onze burgemeester

De brief aan burgemeester Halsema, zoals voorgelezen op de bijeenkomst in De Banne, is op vrijdag 15 februari 2019 verstuurd. Hierop is op dinsdag 19 februari 2019 een antwoord gekomen. De burgemeester gaf in een korte brief aan begrip te hebben voor de zorgen en heeft vier afgevaardigden van bewoners, tennis, tuinders en het kinderspeelparadijs uitgenodigd voor een gesprek op aanstaande donderdag 28 februari in de Stopera. De stadsnomaden zullen door henzelf worden uitgenodigd. Een woordvoerder gaf aan dat dit pas het eerste moment was dat zij ruimte in haar agenda had. De brief was verder kort en gaf geen verdere uitleg over of zij bezig wilde gaan met nader onderzoek of het herzien van het besluit.

Reactie van onze burgemeester

Diezelfde avond hebben wij een antwoordbrief opgesteld, waarin we aan hebben gegeven op haar uitnodiging in te gaan. Wel hebben we voorgesteld het gesprek met de afgevaardigden te laten plaatsvinden op Sportpark Kadoelen, zodat zij de plek met eigen ogen kan zien. Ook hebben we haar gevraagd als teken van goede wil de bouwwerkzaamheden ter voorbereiding van het terrein op Sportpark Kadoelen te staken, ons in te lichten over actief nader onderzoek naar een geschikte locatie en de garantie af te geven dat de stadsnomaden in ieder geval niet voor 21 maart 2019 het terrein zullen betreden. Hier is verder geen antwoord op gekomen.

Vervolgstappen via juridisch en politieke as

Gezien de tijdsdruk en deze reactie hebben we daarom besloten op donderdag 21 februari 2019 bezwaar aan te tekenen en een kort geding aan te vragen bij de rechtbank via onze advocaat. Dit kort geding is voor nu gepland op 21 maart 2019. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente de rechtbank toegezegd dat de verhuizing niet zal plaatsvinden voor die zitting, dus niet voor 21 maart. Dit krijgen we nog schriftelijk bevestigd. Dat is goed, want dat geeft alle partijen wat meer tijd. Ook hebben we een brief gestuurd aan alle fractievoorzitters in de gemeenteraad om hen op de hoogte te stellen van de zaak.

Belangrijk: kom op 28 februari met z’n allen naar de Stopera + aanmelden als spreker

De eerstvolgende belangrijke middag en avond is donderdag a.s. (28 februari), omdat de verhuizing van de stadsnomaden op de agenda staat van de Raadsvergadering voor Algemene Zaken, waar de burgemeester aanwezig is. De vergadering start om 13.30 uur, bestaat uit twee tijdsdelen (13.30 – 17.00 uur + 19.30 – 22.30 uur), en het onderwerp is (vooralsnog) agendapunt 26 en ingebracht door de VVD. Wij weten nog niet exact hoe laat ons agendapunt wordt besproken waarmee het belangrijk is dat wij gedurende de gehele vergadering in grote getalen op de publieke tribune aanwezig zijn. We moeten onszelf letterlijk zichtbaar maken. Al kunt u slechts een uurtje of een dagdeel: iedere aanwezigheid telt! De vergadering is toegankelijk voor publiek en bij grote belangstelling wordt een onderwerp vaak naar voren gehaald. Houd u onze site in de gaten voor up-to-date informatie: www.geensloppenwijkamsterdam.nl.

Ook hebben we sprekers aangemeld namens bewoners, tennisvereniging, tuinders en het kinderspeelparadijs. Er is plek voor meer sprekers, dus mocht u graag willen spreken, laat dit ons dan weten en meld u uiterlijk dinsdag 26 februari per mail bij ons aan via: info@geensloppenwijkamsterdam.nl.

Kortom: wij willen iedereen daarom oproepen om donderdag 28 februari v.a. 13.30 uur naar de Stopera te komen om deze vergadering bij te wonen. Dit is heel belangrijk en het moment om ons te laten zien op de plek waar het besluit is genomen en onze burgemeester aanwezig is. Wij zullen nadere informatie geven zodra we weten hoe laat het agendapunt precies besproken zal worden. Houd onze site in de gaten: www.geensloppenwijkamsterdam.nl.

Actievoeren kost geld

Ten slotte nog een tweede oproep. Een advocaat, procederen en andere activiteiten kosten helaas geld, dat nu nog wordt voorgeschoten. Daarom is er een crowdfunding platform opgezet.

Wij hopen dat we gezamenlijk als buurt, tennisclub, tuinders en bedrijven, deze kosten kunnen dragen en op zeer korte termijn ons financiële doel kunnen behalen, omdat het noodzakelijk is richting ons geding op (vooralsnog) 21 maart 2019. Iedere bijdrage is welkom: klein of groot, anoniem of op naam. Doneren kan rechtstreeks via de directe crowdfunding-link of via onze site www.geensloppenwijkamsterdam.nl.

Vragen of aanmelden als vrijwilliger? Dat kan! Mail naar: info@geenslopenwijkamsterdam.nl.

Groeten,

Namens de stuurgroep Bezorgde bewoners Amsterdam Noord/Kadoelen,

Anne-Marieke Aling, Chris van Bokhorst, Matthijs de Bruijn, Marjan Tijsen & Paul Alberts